Adarsh Balak Mandir Events | Adarsh Shikshan Mandal, Miraj | Adarsh Balak Mandir | Adarsh Shikshan Mandir(Prathamik) | Adarsh Shikshan Mandir(Madhyamik) | Ideal English School (Pre-School) | Ideal English School | Ideal Smart School (Pre-School) (CBSE) | Ideal Smart School (CBSE)

Adarsh Balak MandirTEACHING TURNING TODAY’S LEARNERS INTO TOMORROW’S LEADERS.


हस्तव्यवसाय प्रदर्शन सन २००४

वर्ग सुशोभन - घरांचे विविध प्रकार

वर्ग सुशोभन - आपले सन

वर्ग सुशोभन - भाज्यांची ओळख

वर्ग सुशोभन - आपले सन

रंगांचा दिवस उपकम - पिवळा

रंगांचा दिवस उपकम - लाल

संस्कार ,आरोग्य या विषयांवर पालकांना प्रबोधन वर्गाद्वारे मार्गदर्शन

संस्कार ,आरोग्य या विषयांवर पालकांना प्रबोधन वर्गाद्वारे मार्गदर्शन

मिरजेतील पाठक वॄध्दाश्रमातील आजी आजोबांसाठी मुलांचा मनोरंजनाचा कार्यकम

मिरजेतील पाठक वॄध्दाश्रमातील आजी आजोबांसाठी मुलांचा मनोरंजनाचा कार्यकम

वर्धापनादिना निमित्य सौ. चैत्राली मकरंद जोशी सौ. स्वाती सुधीर आपटे यांनी नॄत्य सादर केले

स्नेहसंमेलन

स्नेहसंमेलनात सर्व शिक्षीकांनी स्वरचतीचे व गणपतीचे नमन सादर केले

बालक मंदिर मधील विविध उपक्रम व त्यातील मुले

बालक मंदिरच्या बोलक्या भिंती

बालक मंदिरच्या बोलक्या भिंती

event photo 2018

event photo 2018

rain day

flowers day

rain day

rain day

rain day

बेंदूर सण

दिंडी

दिंडी

दिंडी

दिंडी

दिंडी

दिंडी

दिंडी

जीवन व्यवहार पालेभाजी निवडणे

जीवन व्यवहार पालेभाजी निवडणे

हिरव्या रंगाचा दिवस

हिरव्या रंगाचा दिवस

हिरव्या रंगाचा दिवस

हिरव्या रंगाचा दिवस

हिरव्या रंगाचा दिवस

हिरव्या रंगाचा दिवस

दहीहंडी

दहीहंडी

दहीहंडी

दहीहंडी

दहीहंडी

मोठ्या गटाची रंगभरण स्पर्धा

मोठ्या गटाची रंगभरण स्पर्धा

मोठ्या गटाची रंगभरण स्पर्धा

मोठ्या गटाची रंगभरण स्पर्धा

मोठ्या गटाची रंगभरण स्पर्धा

मोठ्या गटाची रंगभरण स्पर्धा

लाल रंगाचा दिवस

लाल रंगाचा दिवस

लाल रंगाचा दिवस

लाल रंगाचा दिवस

लाल रंगाचा दिवस

Red day celebration

Samupdeshan programme

Dahihandi

Green day 2019

Dahihandi celebration 2019

सुशोभन मांडणी तून आकाराची ओळख

Hadga celebration

Hadga celebration

Hadga celebration