Adarsh Shikshan Mandir, Prathmik Achievements | Adarsh Shikshan Mandal, Miraj | Adarsh Balak Mandir | Adarsh Shikshan Mandir(Prathamik) | Adarsh Shikshan Mandir(Madhyamik) | Ideal English School (Pre-School) | Ideal English School | Ideal Smart School (Pre-School) (CBSE) | Ideal Smart School (CBSE)

आदर्श शिक्षण मंदिर प्राथमिकशिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवलेले विदयार्थी

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवलेले विदयार्थी

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवलेले विदयार्थी

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवलेले विदयार्थी

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवलेले विदयार्थी

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवलेले विदयार्थी

गणपती विसर्जन २०१८

मल्ल्खांब स्पर्धा

पाठ्यपुस्तक वितरण २०१८

निबंध लेखन स्पर्धा

हिंदी दिन कार्यशाळा २०१८

शिक्षक दिन व्याख्यान

हिंदी दिन कार्यशाळा २०१८

शिक्षक दिनी शिक्षक स्पर्धा [मुलांनी राबवलेला उपक्रम]

गणपती विसर्जन २०१८

शिक्षक दिन

गांधी जयंती २०१८

म.गांधी जयंती २०१८

रिंग कवायत

शिवाजी महाराज जयंती

शिवजयंती भाषण

मराठी भाषा दिन ग्रंथ दिंडी

मराठी भाषा दिन प्रमुख पाहुणे स्वागत

मोडी लीपी चा नमुना

विज्ञान प्रदर्शन २०१९