Adarsh Shikshan Mandir, Madhyamik Achievments | Adarsh Shikshan Mandal, Miraj | Adarsh Balak Mandir | Adarsh Shikshan Mandir(Prathamik) | Adarsh Shikshan Mandir(Madhyamik) | Ideal English School (Pre-School) | Ideal English School | Ideal Smart School (Pre-School) (CBSE) | Ideal Smart School (CBSE)

आदर्श शिक्षण मंदिर माध्यमिक

आदर्श शिक्षण मंदिर(माध्य),मिरज
(एस.एस.सी.निकाल)

वर्ष

नावं

टक्केवारी

१९९७-१९९८

कोतवाल माजिद सिकंदर

६३.७३%

१९९८-१९९९

पेटकर कल्याणी भगवान

८४.२६%

१९९९-२०००

मुल्ला अस्मा युनूस

८७.२०%

२०००-२००१

निलजीकर श्रीनिवास प्रदीप

८०.४०%

२००१-२००२

व्यास देविका मिलिंद

(गुणवत्ता यादीत २२ वी)

९०.९३%

२००२-२००३

कौजलगी केतकी राजीव

८९.७३%

२००३-२००४

हळाळे शितलकुमार शिवलिंग

९१.२०%

२००४-२००५

दिवेकर संवेद चंद्रकांत

८९.७३%

उपाध्ये तृप्ती किशोर

८९.७३%

२००५-२००६

लेले गीता विवेक

( बोर्डात २० वी)

९२.५३%

कार्वेकर रोहित बा.

(बोर्डात २३ वा)

९२.१३%

२००६-२००७

टिके अनुजा नंदकुमार

(मागासवर्गीय मध्ये द्वितीय)

९३.५३%

२००७-२००८

गुरव ओंकार अनिल

९६.४६%

२००८-२००९

गोरे आसावरी सुनील

९५.५३%

२००९-२०१०

पाटील शंतनू सुभाष

९७.४५%

२०१०-२०११

साने ऋचा श्रीकांत

९८.६४%

२०११-२०१२

भट शलाका नंदकिशोर

९४.८०%

२०१२-२०१३

कोरे राहुल रवींद्र

९८.७३%

२०१३-२०१४

माने शितल मोहन

९७.४५%

२०१४-२०१५

चाटे गौतमी अरविंद

९६.८०%

२०१५-२०१६

मेहेंद्रे अनुजा सोमनाथ

९७.६०%

२०१६-२०१७

कुलकर्णी मिहीर महेंद्र

९७.४०%

 
 

 

क्रीडांगणावरील सुयश (शालेय) आंतराष्ट्रीय स्तर

अ.क्र.

विद्यार्थी/विद्यार्थिनीचे नावं

खेळाचे प्रकार

साल

कु.कट्टी सायली संजय

योगासन

२००५-२००६

 पाटील चारुदत्त महादेव

मल्लखांब

२००६-२००७

कु.कट्टी सुरुची संजय

योगासन

२०१२-२०१३

 

 

 

राष्ट्रीय स्तर

अ.क्र.

विद्यार्थी/विद्यार्थिनीचे नावं

खेळाचे प्रकार

साल

कु.परिचारक मथुरा दीपक (इयत्ता १० वी)

भालाफेक

२०००-२००१

कु.कट्टी सायली संजय

(५ वी-9 वी) योगसम्राज्ञी भारतात प्रथम

योगासन

२००२-०३,०४,०५

कु.वाटवे अनघा सुधीर (इ.८वी)

खो-खो

२००५-२००६

पाटील चारुदत्त महादेव(इ.८वी)

मल्लखांब

२००५-२००६

पाटील चारुदत्त महादेव(इ.९वी)

मल्लखांब

२००६-२००७

कु.कट्टी सायली संजय(इ.१०वी)

 

योगासन

२००७-२००८

कु.वाटवे अनघा सुधीर(इ.९वी)

खो-खो

२००७-२००८

कावले ओंकार (इ.७ वी)

क्रिकेट

२००७-२००८

भट शलाका (६ वी)

योगासन

२००७-२००८

१०

वाटवे अनघा

खो-खो

२००८-२००९

११

भट शलाका

योगासन

२००८-२००९

१२

मोळके स्नेहल अमर

तायक्वांदो

२००९-२०१०(प्रथम)

१३

वल्लभ चव्हाण

खो – खो

२०११-१२

१४.

सुरुची कट्टी

योगासन

२०११-१२,२०१२-२०१३.

१५.

कौशिक शहा

स्केटिंग

सुवर्ण पदक २

१६

शंतनू संजय पाटील

 

२०१२-२०१३

१७

सुरुची कट्टी

योगासन

२०१३-२०१४ 

१८

चैत्राली शिंदे

टेनीक्काईट

२०१६-२०१७

१९.

आर्यन हारगे

मल्लखांब

२०१६-२०१७

 

 

 

माध्यमिक शिष्यवृत्ती

अनु. क्र.

विद्यार्थी/विद्यार्थिनीचे नावं

साल

१.

एश्वर्या माळी  

२००७-२००८

२.

शंतनू पाटील

२००७-२००८

३.

वैष्णवी सुरनीस

२००७-२००८

४.

अमोल होनराव

२००८-२००९

५.

सुमेध जोशी

२००८-२००९

६.

ऋचा साने

२००८-२००९

७.

ओंकार कुलकर्णी

२००८-२००९

८.

रोहन कुलकर्णी

२००८-२००९

९.

धीरज भोसले

२००९-२०१०

१०.

आश्विनी मेहेंद्रे

२०१०-२०११

११.

उत्कर्ष सावंत

२०१०-२०११

१२.

गौतमी चाटे

२०११-२०१२

१३.

एश्वर्या कोरे 

२०११-२०१२

१४.

मिहीर बेडेकर

२०१२-२०१३

१५.

अभिजित महिंद

२०१२-२०१३

१६.

क्षितिज बरगाले

२०१२-२०१३

१७.

वेदांत जाधव

२०१३-२०१४

१८.

सुमित डोणे

२०१४-२०१५

१९.

अथर्व खोबरे

२०१४-२०१५

२०.

वरद दिवेकर

२०१४-२०१५

 
 

 

NMMS मध्ये पात्र झालेल्या विद्यार्थी

अ.न.

विद्यार्थी

सन

वैष्णवी सुरनीस

२००७-०८

ऐश्वर्या माळी

२००७-०८

राहुल कबाडे

२००७-०८

ओंकार व्हटकर

२००८-०९

प्रथमेश माळी

२००९-१०

विशाल भंडारे

२००९-१०

निरंक(पात्र झाले नाही)

२०१०-११

राहिल सय्यद

२०११-१२

निरंक(पात्र झाले नाही)

२०१२-१३

१०

हर्ष कुभार

२०१३-१४

११

रणजीत चव्हाण

२०१३-१४

१२

निरंक(पात्र झाले नाही)

२०१४-१५

१३

सुमित डोणे

२०१५-१६

१४

निशांत मगदूम

२०१६-१७

 Sample